Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Friday, January 30

"El meu amor sense casa" painting "El meu amor sense casa",2015
 Permanent oil pastels, mixed inks


(...)

"*
El meu amor sense casa.
L'ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l'ombra del meu 
amor sense casa.
El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa
l'ombra del meu amor sense casa.
Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles
que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa.
El meu amor que s'emmiralla en els ulls que arrelen en el vent
que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra
del meu amor sense casa."


Contraban de llum, Desglaç (1984-1988) 
Maria Mercè Marçal